هتل هما شیراز گواهینامه "پنج ستاره ممتاز" دریافت کرد.

هتل هما شیراز گواهینامه "پنج ستاره ممتاز" دریافت کرد.

news Image

دریافت گواهینامه "پنج ستاره ممتاز" توسط هتل هما شیراز

1396/10/20

هتل هما شیراز موفق به کسب گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری با درجه "پنج ستاره ممتاز" شد. هتل هما شیراز با هدف افزایش رضایتمندی میهمانان و با شعار "میهمان نوازی سنت ماست" اقدام به آموزش حین خدمت پرسنل خود نمود. بر همین اساس و پس از تلاشهای بی وقفه مدیریت و پرسنل این هتل، روز یکشنبه 10 فروردین سال 1396 جلسه کمیسیون درجه بندی هتل هما شیراز توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس تشکیل شد و پس از بررسی مدارک و مستندات موجود از بازدیدهای میدانی گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری با درجه "پنج ستاره ممتاز" به هتل هما شیراز اعطا شد.

>