هتل هما شیراز میزبان استاندار فارس و کارگروه توسعه صادرات استان فارس

هتل هما شیراز میزبان استاندار فارس و کارگروه توسعه صادرات استان فارس

news Image

هتل هما شیراز میزبان استاندار فارس و کارگروه توسعه صادرات استان فارس - سالن وصال

1396/08/30

>