پرسنل فعال مهر ماه هتل هما شیراز

پرسنل فعال مهر ماه هتل هما شیراز

news Image

پرسنل فعال مهر ماه هتل هما شیراز

1396/08/09

 

مدیرکل هتل هما شیراز به منظور تشویق همکاران و بالابردن انگیزه خدمت رسانی به میهمانان نسبت به تشکیل کمیته تشویق پرسنل اقدام کرد. این کمیته وظیفه داردتا در پایان هر ماه ، پس از تکمیل فرمهای نظرسنجی توسط سرپرستان قسمتهـــا و بررسی های آن توسط اعضاء کمیته، لایق ترین فرد را برای تشویق اعلام کنند.

در پی این اقدام در مهرماه سال جاری  علی کشاورز پرسنل واحد خانه داری به عنوان پرسنل فعال مهر ماه 96 انتخاب شد.

>