معاینه پرسنل هتل هما شیراز توسط پزشکان طب کار

معاینه پرسنل هتل هما شیراز توسط پزشکان طب کار

news Image

معاینه پرسنل هتل هما شیراز توسط پزشکان طب کار

1396/07/27

پرسنل هتل هما شیراز توسط پزشکان متخصص با هدف تشخیص، درمان و بازتوانی به موقع بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کار معاینه شدند.

به این ترتیب پرسنل درصورت نیاز می بایست آزمایشات و معاینات خون ، کبد ، بینائی سنجی ، اسپیرومتری ( سنجش ظرفیت های هوازی ) و غیره را انجام دهند. 

>