هتل هما شیراز میزبان نشست بین المللی NPC

هتل هما شیراز میزبان نشست بین المللی NPC

news Image

هتل هما شیراز میزبان نشست بین المللی NPC  

1396/07/16

نشست بین المللی هماهنگ کننده های پروژه های توانمندسازی ایمنی زیستی با حضور نمایندگان هشت کشور و مقاماتی از برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP ) ، برنامه توسعه محیط زیست ( UNDP  ) و سازمان حفاظت محیط زیست کشور ( DOE ) در استان فارس هم اکنون در هتل هما شیراز برپاست این نشست  تا 19 مهر ماه ادامه دارد. 

>