پرسنل فعال شهریور ماه هتل هما شیراز

پرسنل فعال شهریور ماه هتل هما شیراز

news Image

پرسنل فعال شهریور ماه هتل هما شیراز 

1396/07/12

مدیرکل هتل هما شیراز به منظور تشویق همکاران و بالابردن انگیزه خدمت رسانی به میهمانان نسبت به تشکیل کمیته تشویق پرسنل اقدام کرد. این کمیته وظیفه داردتا در پایان هر ماه ، پس از تکمیل فرمهای نظرسنجی توسط سرپرستان قسمتهـــا و بررسی های آن توسط اعضاء کمیته، لایق ترین فرد را برای تشویق اعلام کنند.

در پی این اقدام در شهریورماه سال جاری  محمد جواد خادمی پرسنل واحد خانه داری به عنوان پرسنل فعال شهریور ماه 96 انتخاب شد.

>