هما شیراز میزبان تجلیل از بازنشستگان و کارمندان نمونه

هما شیراز میزبان تجلیل از بازنشستگان و کارمندان نمونه

news Image

هما شیراز میزبان  تجلیل از بازنشستگان و کارمندان نمونه

1396/06/15

مراسم تجلیل از بازنشستگان و کارمندان نمونه سازمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس درهتل هما شیراز برگزار شد

در این مراسم دکتر امیری مدیر کل سازمان مدیریت درمان و جمعی از مسئولان در سالن وصال هتل هما شیراز حضور داشتند.

>