هتل هما شیراز میزبان شهرداد روحانی

هتل هما شیراز میزبان شهرداد روحانی

news Image

هتل هما شیراز میزبان شهرداد روحانی 

1396/06/12

شهرداد روحانی و گروه 80 نفری نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران برای اجرای کنسرت در باغ عفیف آباد هتل هما را برای اقامت خود برگزیدند.

شهرداد روحانی در پایان اقامت از مهمان نوازی و پذیرائی  پرسنل هتل هما شیراز تشکر و قدردانی کرد.

>